1. Kio estas Instrui? (laŭ PIV - Plena Ilustrita Vortaro)
  • Transdoni al iu metodajn sciojn pri iu fako de la scienco, literaturo k.a.
  • Lertigi iun pri arto, okupo, teniĝo ks.
  • Precize montri al iu, kiel li/ŝi devas agi.
  • Gravas: “Ne eblas ellerni naĝi aŭ ludi pianon legante libron pri ĝi.”

 2. Kia estas bona instruisto: pozitiva, malfermita, pacienca, klara, atentema, organizita, afabla, kreema, inspiriga, motiva, justa, sen antaŭjuĝoj, respektanta, entuziasma, helpema, scivolema, empatia, memfida, laŭdema, humura, komfortiga, ekzemplodona, egaleca, bone vestita(?) → ideala instruisto ne ekzistas

 3. Kia estas bona E-instruisto:
  • konas multajn kulturojn kaj kulturajn diferencojn
  • iomete almenaŭ konas kelkajn aliajn lingvojn

Tasko: Rolludo: 4 grupoj prezentu 2 malbonajn kaj 2 bonajn lecionojn de Esperanto. Poste la tuta grupo divenas, ĉu estis celita bona aŭ malbona leciono kaj retrokuplas.