1. Tri bazaj tipoj ĝenerale:
  • aŭda
  • skriba
  • praktika

  • Kursema / lerneja
  • Memstara
  • Nekursema sed kun instruiso

Tasko: pripensu, al kiu tipo vi inklinas kaj laŭ tio elektu unu slipeton. Ĉiuj ricevos po 20 vortojn kaj montros al la aliaj, kiumaniere ili lernus la vortprovizon. (Eblas ankaŭ preni la bildojn, uzi komputilon, skribilojn, ktp.) Poste la prezentanto malkovros, ĉu la lern-metodo kongruas kun la elektita tipo.

  • Ĉionscianta
  • Ĉikanema
  • Klaĉema (aĉulo)
  • Seks-simbolo
  • Klaŭno
  • Izolulo
  • Pigrulo

Tasko: Tiu ĉi klasifiko estos prezentata rete en fremda lingvo (daŭro 3 min) : https://www.youtube.com/watch?v=5-2-211fqO4 kaj la trejnatoj devos diveni, pri kiu tipo temas. Celo: ĉiu gesto gravas.
Tasko: kune ni spektos la kanton de JonnyM Malaĉa. Ĉiu trejnato ricevos la tekston de la kanto surpapere. https://www.youtube.com/watch?v=odMBdAk_3ig en grupoj pretigi konkretajn ekzercojn laŭ la kanto de JonnyM Malaĉa.