1. Nomu 2 gramatik-librojn de Bertilo Wennergrenn.

 
 

2. Kiuj el sekvaj lingvaĵoj ne apartenas al la plej oftaj eraroj menciitaj en la teksto?

Uzo de “po”.  
Volitivo.  
Numeraloj.  
Uzo de akuzativo.  

3. Kion instruistoj ne povas fari?

Konsulti vortaron aŭ manlibrojn dum leciono.  
Se instruisto dubas pri io, inventas aferojn anstataŭ diri „mi ne scias“.  
Uzi E-materialon ekzemple kiel Reta Vortaro aŭ Plena manlibro de Esperanto-gramatiko.  

4. Kion fari, se la tasko ne funkcias?

Daŭrigi la taskon ĝis kiam la lernantoj faros ĝin.  
Lasi la taskon kaj trairi al io alia.  
Fini la lecionon.  

5. Enmetu ĝustajn vortojn:

Ankaŭ mi trinkas teon. Mi trinkas ankaŭ teon. Mi ankaŭ trinkas teon.

Mi trinkas teon

Mi sidas

Mi trinkas akvon


6. Kia estas bona instrumaterialo? Elektu la verajn respondojn:

Kolora, kun multaj bildoj, bele farita, alloga.  
Monotona.  
Ĝi ekzercigas nur skriban kaj legan kapablojn.  
Ĝi ekzercigas multajn sensojn (movo, vido, aŭdo, tuŝo, sentoj).  
Ĝi havas klarajn instrukciojn (ankaŭ por la instruisto).  
Ne devas konsideri la celon.  
Ĝi ne necese devas plifortigi la antaŭe lernintajn aferojn.  
KER-nivelo de taskoj ne gravas.  

3. Enmetu ĝustajn vortojn:

pli alta ĝuste adaptita diversajn pli malalta monotonajn plifortigi sensojn fontojn vidon ĝustan daŭrecon


La nivelo de la taskoj devas esti al lingvo-nivelo kaj ne , ĉar tio timigus la lernanton, kiu ne plu lernos. Estas grava afero uzi materialojn, kiu povas la jam alprenitajn konojn. Materialo devus ankaŭ uzi kiel movon, , aŭdon, tuŝon kaj sentojn. Ĝenerale, la taskoj devus havi