Bonaj instruistoj devas nur malofte improvizi. La lecionoj devas esti komplete planitaj.

Ĝuste  
Malĝuste  

Kiun radion(?) havas la homa intima zono?

0-110cm  
0-45cm  
0-80cm  

Kiu(j) estas parto(j) de paralingvistiko?

Akcento  
Feromona komponanto  
Mimiko  
Parolritmo  
Rapideco  
Tuŝkomunikado  

Kio transdonas la plej multon de informo dum komunikado?

Parola komunikado  
Neparola komunikado (Tuŝkomunikado, mimiko, korpesprimo, proksimeco, feromona komponnanto)  
Paralingvistiko (Parolritmo, intonacio, akcento, rapideco)