1. Kio estas instrui?

ĉiam riproĉi lernantojn pro siaj eraroj  
transdoni informojn pri iu fako per iu metodo  
daŭre paroladi sen interesigi lernantojn  

2. Kia estas bona E-intstruisto?

paroladas en nacilingvo de la lernantoj  
timige krias kiam oni forgesas akuzativon  
konas multajn kulturojn kaj kulturajn diferencojn  

3. Kion fari kiam la instruisto misscias ion, kaj la lernanto korektas ŝin/lin?

ne reagu, ignori la lernanto kaj daurigi la lecionon  
danku la lernanto, montri ke li/ŝi estas ege lerta  
negi ke la lernanto pravas  

4. Kion fari, kiam la instruisto ŝajnigas ke ĉion scias?

kapabli respondi, 'mi ne scias', aŭ tuj serĉi en vortaro  
daŭrigi kun respondo al ĉiu demando por ne hontigi sin  
ignori tiujn demandojn al kiu la instruisto ne havas respondon  

5. Kion fari, kiam la instruisto ne atentas kiel disdividi la grupon?

kunmetu du kiuj malamas unu la aliajn, por ke ili lernu kunlabori  
ne kunmetu du kiu malamas unu la aliajn  
hazarde dividi la grupon, ne gravas kiu laboras kun kiu  

6. Kion fari, kiam la instruisto ofte sensence agas aŭ farigas taskojn?

se la gravaj taskoj estas kompletitaj, plenumi tempon kun io ajn  
Lasu la lernantojn fari kion ili volas kun cetera tempo  
pripensi taksojn kiujn havas sencon aŭ iel rilatas al la temo  

7. Ĉu la instruisto sekvu la kurslibro ekzakte?

Ne, ignoru la kurslibron kaj memkrei taskojn  
Jes, nepre - se ne, kial havi kurslibron?  
elektu taŭgajn taskojn por la klasĉambro  

8. Ĉu la instruisto paroladi sen paroligi la lernantojn?

Jes, lernantojn devas aŭskulti bonan modelon de la lingvo  
Ne, la instruisto devas esti silenta por ke la lernantoj ĉiam parolu  
La instruisto devas modeli la lingvon, kaj poste paroligi lernantojn  

9. Ĉu la instruisto ĉiam atentu je la specifaj bezonoj de la lernantoj?

Ne, ili unue devas lerni pri multaj diversaj aferoj  
La instruisto devas sekvi la kurslibro ekzakte  
Jes, la instruisto devas ege atenti  

10. Kion fari, kiam la lernantoj ne kapablas prononci aŭ memori nomojn de aliaj lernantoj?

La instruisto farigu al ili taskojn kiam ili devas nepre lerni nomojn  
Nomoj ne gravas, la lernantoj zorgas pri la temo, ne aliuloj  
Lernantoj ĉiam havu nomŝildojn  

11. Kion fari, kiam la lernantoj salutas diversmaniere?

Igu ĉiuj saluti sammaniere  
Neniu tuŝu aŭ vidadu unu la alian  
Priparoli diversaj salutmanieroj kaj konsentu inter si pri kiel saluti  

12. Kiel instrui tabutemoj?

Nepre ne paroli pri tabutemoj  
Nur paroli kun altnivelaj lernantoj, kiuj volas fari tion  
Devigu lernantojn lerni pri ĉio, eĉ tabutemoj  

13. Kiam pritaksadi?

Ĉiu leciono, por kontroli ke lernantoj lernas  
Ĉiu monate  
Kiom ofte taŭgas por la lernantoj  

14. Kial pritaksadi?

Por motivi kaj engaĝi lernantojn  
Por ke lernantoj enuigu  
Por havi alian taskon ol nur lerni  

15. Kiel pritaksadi?

Individuaj aŭ grupaj taskoj  
Nur individuaj taskoj, por bone koni sian nivelon  
Nur grupaj taskoj, por ke ili ne enuigu