I. Demando por mem-analizo

Bonvolu fari analizon pri la samo(j) kaj malsamo(j) inter pedagodiaj dokumentoj kaj aŭtentaj dokumentoj kaj doni kelkajn ekzemplojn por ĉiu tipo de dokumentoj.
II. Decidu ĉu ĉiu el la jenaj deklaroj estas vera aŭ falsa:


1. Oni ne konsideras gramatikajn regulojn kiel «lernomaterialo» ĉar ili apartenas al la grupo de konkretaj lingvaĵoj.
vera malvera  
2. Koncerne al fonto kaj instrucelo, ekzistas 2 kategorioj de dokumentoj: pedagogiaj kaj aŭtentaj dokumentoj.
vera malvera  
3. De radioelsendaĵoj instruistoj aŭ kurso-gvidantoj povas ĉerpi laŭbezone por instruado.
vera malvera  
4. Oni ne povas modifi aŭ ŝanĝi kaj la enhavon kaj la formaton de la aŭtentaj dokumentoj dum espluatado de tiuj dokumentoj.
vera malvera  
5. «Ĉu vi aŭdis, ke…» estas kompletiga pedagogia lernolibro.
vera malvera  
6. Artikoloj verkitaj en Esperanto estas pedagogiaj lernomaterialoj.
vera malvera  
7. La pedagogiaj dokumentoj ne estas instrucele kreitaj, sed estas kreitaj por propraj celoj en la «reala vivo».
vera malvera  
8. Se instruisto volas transdoni veran komunikadon al siaj lernantoj, indas, ke li/ŝi elektu aŭtentajn lernomaterialojn.
vera malvera  
9. La aŭtentaj dokumentoj estas bone verkitaj en Esperanto kaj oni rare trovas erarojn kaj strangajn esprimojn en ili.
vera malvera  

III. Bonvolu elekti la ĝustan respondon por la demandoj sube:


1.Kiu estas la plej riĉa interreta fonto de lernomaterialoj en Esperanto?

Lernu.net  
E@I  
Edukado.net  
akademio.tejo.org  

2.Kiu frazo plej bone priskribas la avantaĝo(j)n de aŭtentaj dokumentoj?

Oni verkas tiajn dokumentojn uzante aŭtentan kaj vivantan lingvon.  
Uzante tiajn materialoj, instruistoj ne devas multe prepari por sia kurso.  
La dokumentoj konsistas el facile kompreblajn aŭ konatajn esprimoj por lernantoj.  
Ili estas facile troveblaj en Esperantujo pro sia abundeco.  

3. Kiu dokumento estas aŭtenta?

Lernolibro “Zagreb Metodo”  
“Mazi en Goldolando”  
Esperantaj poŝtkartoj  
«Rekta Metodo»  

4.Laŭ vi kiu materialo plej taŭgus por instrui aŭdan kapablon al lernantoj?

Artikolo en la revuo «Kontakto»  
Afiŝo pri la projekto Volontula Lingva Instruisto  
Retpoŝto de geamikoj  
Intervjuo en Jutubo aŭ televido.